Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 30.04.2024
Schválený rozpočet 504 937 746 Kč -51 511 834 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Schválený rozpočet 530 856 580 Kč
Upravený rozpočet 565 108 836 Kč -116 723 371 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Upravený rozpočet 656 239 207 Kč
běžné příjmy 537 411 670 Kč běžné výdaje 456 064 099 Kč
ostatní příjmy 27 697 166 Kč Stav ke dni 30.04.2024 ostatní výdaje 200 175 108 Kč velké opravy 6 643 555 Kč investice 193 531 553 Kč
Skutečnost 197 030 581 Kč 19 559 586 Kč
(z toho splátka půjčky 6 447 400 Kč)
Skutečnost 171 023 596 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Junák čp.7 - rekonstrukce 6165 15 000 000 Kč
IROP - Kyberbezpečnost 6148 14 654 930 Kč
Rekonstrukce městské knihovny 6150 13 026 500 Kč
Sportoviště ZŠ Pod Vinohrady- rekonstrukce 6147 12 600 000 Kč
Rekonstrukce ul. J.Švermy 6079 12 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz povodň. čerp.stanic 2512 2 942 000 Kč
Regener.městs.pam.zony 6001 700 000 Kč
Obřadní síň 2015 400 000 Kč
Městská policie 4801 360 000 Kč
Drobné výdaje 2915 300 000 Kč