Rozpočet 2018

Saldo
 
Schválený rozpočet 445 664 800 Kč -53 159 200 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 471 937 000 Kč
Upravený rozpočet 446 045 500 Kč -53 159 200 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 472 317 700 Kč
běžné příjmy 413 705 500 Kč běžné výdaje 337 198 700 Kč
ostatní příjmy 32 340 000 Kč Stav ke dni 25.01.2018 ostatní výdaje 135 119 000 Kč velké opravy 5 130 000 Kč investice 129 989 000 Kč
Skutečnost 0 Kč 0 Kč Skutečnost 0 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Zimní stadion-reko chlazení 5112 16 100 000 Kč
Lávka Slov.nám.-Olšava 5102 9 500 000 Kč
DPS u Žlebu - rek. 5120 9 000 000 Kč
Komunikace ul.Okružní 6053 9 000 000 Kč
Sportovní areál ZŠ Mar.nám. 6083 7 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 000 000 Kč
Regener.městs.pam.zony 6001 850 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Činnost místní správy 2014 300 000 Kč
Opravy majetku města OMP 2505 300 000 Kč