Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 31.01.2019
Schválený rozpočet 491 267 080 Kč -32 847 920 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 497 228 000 Kč
Upravený rozpočet 503 107 480 Kč -32 847 920 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 509 068 400 Kč
běžné příjmy 453 971 480 Kč běžné výdaje 342 253 099 Kč
ostatní příjmy 49 136 000 Kč Stav ke dni 24.01.2019 ostatní výdaje 166 815 301 Kč velké opravy 6 189 301 Kč investice 160 626 000 Kč
Skutečnost 0 Kč 0 Kč Skutečnost 0 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Zimní stadion-reko chlazení 5112 16 100 000 Kč
DPS u Žlebu - rek. 5120 12 300 000 Kč
Projekt ZŠ Na Výsl.-stav.část 5105 9 300 000 Kč
6065 6065 8 200 000 Kč
VO-rek.-Havřice,Těšov-Újezdec 6074 7 760 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 1 900 000 Kč
Regener.městs.pam.zony 6001 1 850 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Provoz ČOV 2348 392 501 Kč
Činnost místní správy 2014 250 000 Kč