Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.05.2018
Schválený rozpočet 445 664 800 Kč -28 779 200 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 447 557 000 Kč
Upravený rozpočet 503 610 979 Kč -87 921 653 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 564 645 632 Kč
běžné příjmy 450 540 812 Kč běžné výdaje 327 696 465 Kč
ostatní příjmy 53 070 167 Kč Stav ke dni 31.05.2018 ostatní výdaje 236 949 167 Kč velké opravy 6 989 000 Kč investice 229 960 167 Kč
Skutečnost 133 938 325 Kč 9 086 111 Kč
(z toho splátka půjčky 6 447 400 Kč)
Skutečnost 118 404 814 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Lávka Slov.nám.-Olšava 5102 47 202 000 Kč
5111 5111 22 500 000 Kč
Zimní stadion-reko chlazení 5112 16 100 000 Kč
DPS u Žlebu - rek. 5120 9 000 000 Kč
Komunikace ul.Okružní 6053 9 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
5091 5091 2 781 000 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 1 850 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Činnost místní správy 2014 300 000 Kč
Opravy majetku města OMP 2505 300 000 Kč