Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 09.03.2020
Schválený rozpočet 463 028 000 Kč -16 369 000 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Schválený rozpočet 453 804 000 Kč
Upravený rozpočet 531 749 000 Kč -73 068 000 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 577 930 000 Kč
běžné příjmy 461 212 000 Kč běžné výdaje 375 738 150 Kč
ostatní příjmy 70 537 000 Kč Stav ke dni 28.02.2020 ostatní výdaje 202 191 850 Kč velké opravy 9 716 850 Kč investice 192 475 000 Kč
Skutečnost 65 330 877 Kč 2 197 478 Kč
(z toho splátka půjčky 98 700 Kč)
Skutečnost 63 034 699 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
DPS u Žlebu - rek. 5120 28 280 000 Kč
ZŠ Na Výsl.-srážkové vody 5130 12 476 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 12 027 000 Kč
Protipovod.opatření-sdruž.pros 6102 12 000 000 Kč
Ulice Soukenická 6106 12 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
5091 5091 3 015 000 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 300 000 Kč
Provoz ČOV 2348 1 960 850 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Drobné výdaje 2915 400 000 Kč