Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 31.12.2023
Schválený rozpočet 492 716 700 Kč -33 730 500 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Schválený rozpočet 498 266 200 Kč
Upravený rozpočet 497 885 454 Kč -84 799 810 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Upravený rozpočet 554 504 264 Kč
běžné příjmy 487 585 454 Kč běžné výdaje 434 437 506 Kč
ostatní příjmy 10 300 000 Kč Stav ke dni 28.02.2023 ostatní výdaje 120 066 758 Kč velké opravy 7 141 000 Kč investice 112 925 758 Kč
Skutečnost 78 314 210 Kč -3 639 001 Kč
(z toho splátka půjčky 98 700 Kč)
Skutečnost 81 854 511 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Revital.hřbitova UB 6135 11 964 000 Kč
Druhá trasa napoj.lok.Nad Zámkem 6117 11 290 000 Kč
Areál Racioly-příj.komunikace 6134 7 834 500 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 7 536 400 Kč
Propojení ulic U Porážky 6129 4 824 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 500 000 Kč
Regener.městs.pam.zony-hradby 6001 1 600 000 Kč
Nájem za ČOV 2348 600 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 400 000 Kč
Obřadní síň 2015 400 000 Kč