Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 28.03.2018
Schválený rozpočet 445 664 800 Kč -28 779 200 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 447 557 000 Kč
Upravený rozpočet 473 420 455 Kč -86 269 453 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 532 802 908 Kč
běžné příjmy 422 652 455 Kč běžné výdaje 317 236 908 Kč
ostatní příjmy 50 768 000 Kč Stav ke dni 28.03.2018 ostatní výdaje 215 566 000 Kč velké opravy 5 768 000 Kč investice 209 798 000 Kč
Skutečnost 65 578 101 Kč 5 789 547 Kč
(z toho splátka půjčky 98 700 Kč)
Skutečnost 59 689 854 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Lávka Slov.nám.-Olšava 5102 30 355 000 Kč
5111 5111 21 500 000 Kč
Zimní stadion-reko chlazení 5112 16 100 000 Kč
DPS u Žlebu - rek. 5120 9 000 000 Kč
Komunikace ul.Okružní 6053 9 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 1 850 000 Kč
Regener.městs.pam.zony 6001 1 550 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Činnost místní správy 2014 300 000 Kč
Opravy majetku města OMP 2505 300 000 Kč