Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 26.06.2017
Schválený rozpočet 402 594 000 Kč -34 073 000 Kč
(z toho splátka půjčky 26 212 000 Kč)
Schválený rozpočet 410 455 000 Kč
Upravený rozpočet 410 735 111 Kč -68 127 813 Kč
(z toho splátka půjčky 28 321 000 Kč)
Upravený rozpočet 450 541 924 Kč
běžné příjmy 354 796 111 Kč běžné výdaje 281 281 087 Kč
ostatní příjmy 55 939 000 Kč Stav ke dni 26.06.2017 ostatní výdaje 169 260 837 Kč velké opravy 7 956 837 Kč investice 161 304 000 Kč
Skutečnost 183 117 491 Kč 27 858 646 Kč
(z toho splátka půjčky 6 762 555 Kč)
Skutečnost 148 496 291 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Dopravní terminál II. SŽDC 5099 25 205 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 13 766 000 Kč
Lávka Slov.nám.-Olšava 5102 8 898 000 Kč
ZŠ Újezdec-dostavba 6064 8 500 000 Kč
Kruhový objezd Nám.Svobody 6066 8 450 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 3 975 000 Kč
5091 5091 1 370 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Výd. na správu nebytů REGIO 2504 500 000 Kč
Opravy majetku města OMP 2505 300 000 Kč