Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 31.03.2024
Schválený rozpočet 504 937 746 Kč -51 511 834 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Schválený rozpočet 530 856 580 Kč
Upravený rozpočet 531 811 739 Kč -136 553 334 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Upravený rozpočet 642 772 073 Kč
běžné příjmy 504 564 573 Kč běžné výdaje 453 836 165 Kč
ostatní příjmy 27 247 166 Kč Stav ke dni 28.03.2024 ostatní výdaje 188 935 908 Kč velké opravy 6 594 355 Kč investice 182 341 553 Kč
Skutečnost 149 039 006 Kč 23 680 348 Kč
(z toho splátka půjčky 6 398 050 Kč)
Skutečnost 118 960 608 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce ul. J.Švermy 6079 15 000 000 Kč
IROP - Kyberbezpečnost 6148 14 654 930 Kč
Druhá trasa napoj.lok.Nad Zámkem 6117 13 300 000 Kč
Rekonstrukce městské knihovny 6150 13 026 500 Kč
Sportoviště ZŠ Pod Vinohrady- rekonstrukce 6147 12 600 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz povodň. čerp.stanic 2512 2 942 000 Kč
Regener.městs.pam.zony 6001 700 000 Kč
Obřadní síň 2015 400 000 Kč
Městská policie 4801 360 000 Kč
Drobné výdaje 2915 300 000 Kč