Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 15.08.2018
Schválený rozpočet 445 664 800 Kč -28 779 200 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 447 557 000 Kč
Upravený rozpočet 506 955 888 Kč -96 079 653 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 576 148 541 Kč
běžné příjmy 453 381 721 Kč běžné výdaje 331 429 374 Kč
ostatní příjmy 53 574 167 Kč Stav ke dni 31.07.2018 ostatní výdaje 244 719 167 Kč velké opravy 6 931 000 Kč investice 237 788 167 Kč
Skutečnost 272 181 626 Kč 16 713 882 Kč
(z toho splátka půjčky 12 845 450 Kč)
Skutečnost 242 622 294 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
5091 5091 2 781 000 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 1 850 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Činnost místní správy 2014 300 000 Kč
Opravy majetku města OMP 2505 300 000 Kč