Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 29.12.2022
Schválený rozpočet 465 641 880 Kč -61 703 973 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 500 458 853 Kč
Upravený rozpočet 516 841 510 Kč -139 749 069 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 629 703 579 Kč
běžné příjmy 496 451 310 Kč běžné výdaje 403 083 708 Kč
ostatní příjmy 20 390 200 Kč Stav ke dni 31.10.2022 ostatní výdaje 226 619 871 Kč velké opravy 8 496 918 Kč investice 218 122 953 Kč
Skutečnost 468 198 638 Kč -22 250 207 Kč
(z toho splátka půjčky 20 598 865 Kč)
Skutečnost 469 849 979 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
CPA-inv.přísp.venk.bazény 2630 51 936 000 Kč
CPA-inv.příspěvek parkoviště 2640 29 658 000 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 12 000 000 Kč
Cyklostezka UB-Prakšice 5140 11 640 000 Kč
RPS Pod Vinohrady - 6.etapa 5135 10 245 900 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 3 400 000 Kč
Regenerace MPZ II. 5091 2 152 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Městská policie 4801 446 000 Kč
Drobné výdaje 2915 309 718 Kč