Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 31.12.2023
Schválený rozpočet 492 716 700 Kč -33 730 500 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Schválený rozpočet 498 266 200 Kč
Upravený rozpočet 590 298 491 Kč -86 154 664 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Upravený rozpočet 648 272 155 Kč
běžné příjmy 539 122 175 Kč běžné výdaje 461 254 485 Kč
ostatní příjmy 51 176 316 Kč Stav ke dni 18.09.2023 ostatní výdaje 187 017 670 Kč velké opravy 12 876 245 Kč investice 174 141 425 Kč
Skutečnost 442 866 790 Kč 27 521 831 Kč
(z toho splátka půjčky 14 188 800 Kč)
Skutečnost 401 156 159 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Dotace CPA 3020 15 357 310 Kč
IROP - Kyberbezpečnost 6148 14 654 933 Kč
Rekonstrukce městské knihovny 6150 12 126 500 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 11 964 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 10 506 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Regener.městs.pam.zony-hradby 6001 4 000 000 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 500 000 Kč
Provoz povodň. čerp.stanic 2512 2 073 000 Kč
Radnice -opravy 6088 1 000 000 Kč
Nájem za ČOV 2348 600 000 Kč