Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 29.12.2022
Schválený rozpočet 465 641 880 Kč -61 703 973 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 500 458 853 Kč
Upravený rozpočet 501 654 370 Kč -140 928 075 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 615 695 445 Kč
běžné příjmy 482 562 170 Kč běžné výdaje 392 574 474 Kč
ostatní příjmy 19 092 200 Kč Stav ke dni 31.08.2022 ostatní výdaje 223 120 971 Kč velké opravy 8 347 918 Kč investice 214 773 053 Kč
Skutečnost 371 726 513 Kč -34 073 876 Kč
(z toho splátka půjčky 14 200 815 Kč)
Skutečnost 391 599 574 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
CPA-inv.přísp.venk.bazény 2630 51 936 000 Kč
CPA-inv.příspěvek parkoviště 2640 29 658 000 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 12 000 000 Kč
Cyklostezka UB-Prakšice 5140 11 800 000 Kč
RPS Pod Vinohrady - 6.etapa 5135 10 379 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 3 400 000 Kč
5091 5091 2 152 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Městská policie 4801 420 000 Kč
Drobné výdaje 2915 309 718 Kč