Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 30.12.2021
Schválený rozpočet 436 474 380 Kč -60 270 620 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 469 858 000 Kč
Upravený rozpočet 540 552 986 Kč -84 340 206 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 598 006 192 Kč
běžné příjmy 475 756 141 Kč běžné výdaje 376 021 291 Kč
ostatní příjmy 64 796 845 Kč Stav ke dni 29.10.2021 ostatní výdaje 221 984 901 Kč velké opravy 9 178 000 Kč investice 212 806 901 Kč
Skutečnost 455 598 130 Kč 37 858 215 Kč
(z toho splátka půjčky 20 537 500 Kč)
Skutečnost 397 202 415 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
CPA-inv.přísp.venk.bazény 2630 55 730 000 Kč
Energet.centrum-kogen.jednotka 6112 13 670 000 Kč
Protipovod.opatření-sdruž.pros 6102 13 600 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 13 144 000 Kč
CPA-inv.příspěvek parkoviště 2640 13 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
5091 5091 3 379 000 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 350 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 550 000 Kč
FRM 6042 524 000 Kč
Městská policie 4801 498 000 Kč