Rozpočet 2020

Saldo
 
Schválený rozpočet 463 028 000 Kč -16 369 000 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Schválený rozpočet 453 804 000 Kč
Upravený rozpočet 463 028 000 Kč -16 369 000 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Upravený rozpočet 453 804 000 Kč
běžné příjmy 441 242 000 Kč běžné výdaje 349 107 150 Kč
ostatní příjmy 21 786 000 Kč Stav ke dni 17.01.2020 ostatní výdaje 104 696 850 Kč velké opravy 8 300 850 Kč investice 96 396 000 Kč
Skutečnost 0 Kč 0 Kč Skutečnost 0 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Ulice Soukenická 6106 12 000 000 Kč
ZŠ Na Výsl.-srážkové vody 5130 11 726 000 Kč
Transparentní řízení města 5123 7 626 000 Kč
Sport. ZŠ Pod Vinohrady 6108 6 500 000 Kč
Protipovod.opatření-sdruž.pros 6102 6 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 300 000 Kč
Provoz ČOV 2348 1 960 850 Kč
Regener.městs.pam.zony 6001 1 900 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Drobné výdaje 2915 400 000 Kč