Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 30.04.2023
Schválený rozpočet 492 716 700 Kč -33 730 500 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Schválený rozpočet 498 266 200 Kč
Upravený rozpočet 504 764 732 Kč -85 115 006 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Upravený rozpočet 561 698 738 Kč
běžné příjmy 494 464 732 Kč běžné výdaje 444 262 480 Kč
ostatní příjmy 10 300 000 Kč Stav ke dni 24.04.2023 ostatní výdaje 117 436 258 Kč velké opravy 10 041 000 Kč investice 107 395 258 Kč
Skutečnost 163 857 794 Kč -2 321 388 Kč
(z toho splátka půjčky 6 447 400 Kč)
Skutečnost 159 731 782 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Revital.hřbitova UB 6135 11 964 000 Kč
Areál Racioly-příj.komunikace 6134 7 834 500 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 7 536 400 Kč
Propojení ulic U Porážky 6129 4 824 000 Kč
Projekty a žádosti ORM 2913 4 390 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Regener.městs.pam.zony-hradby 6001 4 000 000 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 500 000 Kč
Nájem za ČOV 2348 600 000 Kč
Provoz povodň. čerp.stanic 2512 500 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 400 000 Kč