Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 03.11.2023
Schválený rozpočet 492 716 700 Kč -33 730 500 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Schválený rozpočet 498 266 200 Kč
Upravený rozpočet 593 136 191 Kč -86 144 664 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Upravený rozpočet 651 099 855 Kč
běžné příjmy 541 959 875 Kč běžné výdaje 463 899 885 Kč
ostatní příjmy 51 176 316 Kč Stav ke dni 31.10.2023 ostatní výdaje 187 199 970 Kč velké opravy 12 886 345 Kč investice 174 313 625 Kč
Skutečnost 515 593 276 Kč 54 857 553 Kč
(z toho splátka půjčky 20 537 500 Kč)
Skutečnost 440 198 223 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Dotace CPA 3020 15 357 310 Kč
IROP - Kyberbezpečnost 6148 14 654 933 Kč
Rekonstrukce městské knihovny 6150 12 126 500 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 11 964 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 10 506 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Regener.městs.pam.zony-hradby 6001 4 000 000 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 2 500 000 Kč
Provoz povodň. čerp.stanic 2512 2 073 000 Kč
Radnice -opravy 6088 1 000 000 Kč
Nájem za ČOV 2348 600 000 Kč