Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 02.11.2018
Schválený rozpočet 445 664 800 Kč -28 779 200 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 447 557 000 Kč
Upravený rozpočet 493 088 233 Kč -50 519 419 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Upravený rozpočet 518 014 652 Kč
běžné příjmy 433 453 066 Kč běžné výdaje 339 523 152 Kč
ostatní příjmy 59 635 167 Kč Stav ke dni 25.10.2018 ostatní výdaje 178 491 500 Kč velké opravy 7 178 085 Kč investice 171 313 415 Kč
Skutečnost 392 946 937 Kč 4 437 119 Kč
(z toho splátka půjčky 19 243 500 Kč)
Skutečnost 369 266 317 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
5091 5091 2 805 200 Kč
Výdaje na správu bytů REGIO 2502 1 850 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 500 000 Kč
Městská policie 4801 274 200 Kč
Opravy soch ve městě 2622 257 300 Kč