Rozpočet 2022

Saldo
 
Schválený rozpočet 467 641 880 Kč -59 703 973 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Schválený rozpočet 500 458 853 Kč
Upravený rozpočet 467 641 880 Kč -59 703 973 Kč
(z toho splátka půjčky 26 887 000 Kč)
Upravený rozpočet 500 458 853 Kč
běžné příjmy 457 706 880 Kč běžné výdaje 360 190 100 Kč
ostatní příjmy 9 935 000 Kč Stav ke dni 01.01.2022 ostatní výdaje 140 268 753 Kč velké opravy 11 560 000 Kč investice 128 708 753 Kč
Skutečnost 0 Kč 0 Kč Skutečnost 0 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
2630 2630 30 390 000 Kč
2640 2640 15 000 000 Kč
5140 5140 10 421 000 Kč
6135 6135 9 000 000 Kč
6117 6117 8 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
2502 2502 8 210 000 Kč
6001 6001 1 600 000 Kč
2017 2017 550 000 Kč
2662 2662 400 000 Kč
2915 2915 320 000 Kč