Rozpočet 2023

Saldo
 
Schválený rozpočet 494 716 700 Kč -31 730 500 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Schválený rozpočet 498 266 200 Kč
Upravený rozpočet 494 716 700 Kč -31 730 500 Kč
(z toho splátka půjčky 28 181 000 Kč)
Upravený rozpočet 498 266 200 Kč
běžné příjmy 484 416 700 Kč běžné výdaje 412 077 200 Kč
ostatní příjmy 10 300 000 Kč Stav ke dni 06.01.2023 ostatní výdaje 86 189 000 Kč velké opravy 15 700 000 Kč investice 70 489 000 Kč
Skutečnost 0 Kč 0 Kč Skutečnost 0 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
6117 6117 10 500 000 Kč
2510 2510 7 100 000 Kč
6151 6151 4 000 000 Kč
6133 6133 3 940 000 Kč
6059 6059 3 750 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
2502 2502 11 700 000 Kč
6001 6001 1 600 000 Kč
2017 2017 650 000 Kč
2662 2662 400 000 Kč
2915 2915 320 000 Kč