Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 12.02.2024
Schválený rozpočet 504 937 746 Kč -51 511 834 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Schválený rozpočet 530 856 580 Kč
Upravený rozpočet 504 937 746 Kč -51 511 834 Kč
(z toho splátka půjčky 25 593 000 Kč)
Upravený rozpočet 530 856 580 Kč
běžné příjmy 502 437 746 Kč běžné výdaje 442 655 900 Kč
ostatní příjmy 2 500 000 Kč Stav ke dni 31.01.2024 ostatní výdaje 88 200 680 Kč velké opravy 6 562 000 Kč investice 81 638 680 Kč
Skutečnost 38 547 205 Kč 9 407 394 Kč Skutečnost 29 139 811 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce ul. J.Švermy 6079 15 000 000 Kč
Druhá trasa napoj.lok.Nad Zámkem 6117 13 710 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 9 200 000 Kč
Investice do MŠ 6038 5 000 000 Kč
Investice do ZŠ 6039 5 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz povodň. čerp.stanic 2512 2 942 000 Kč
Regener.městs.pam.zony 6001 700 000 Kč
FPPD-výdaje 2662 400 000 Kč
Obřadní síň 2015 400 000 Kč
Městská policie 4801 360 000 Kč